ข่าวประชาสัมพันธ์
26/05/2566:10.00 น.ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
26/05/2566:10.00 น. 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง 

โดยมี ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง  
เป็นประธานในการประชุม 

มีวาระพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จำนวน  ๔๕  โครงการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๔๑,๐๐๐ บาท

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,14:46   อ่าน 5 ครั้ง