นัดประชุมสภา
นัดประชุมสภา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.1 KB
นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.95 KB