รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกโพรง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.89 KB
รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกโพรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.29 KB
รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกโพรง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.36 KB
รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกโพรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.47 KB
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.79 KB
รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกโพรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.48 KB
รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกโพรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.62 KB
รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกโพรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.77 KB
รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกโพรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.42 KB
รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกโพรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.67 KB