นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.41 KB
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.34 KB