ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 (จากทางแยกหน้า รร.บ้านสมสนุก ถึง สามแยกหน้าวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.41 KB
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 (จากทางแยกหน้า รร.บ้านสมสนุก ถึง บ้านนายยศ วุฒิยาสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.11 KB