ข้อบัญญัติ อบต.สะแกโพรง
ข้อบัญญัติ อบต.สะแกโพรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.95 KB
ข้อบัญญัติ อบต.สะแกโพรง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.1 KB
ข้อบัญญัติ อบต.สะแกโพรง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.26 KB
ข้อบัญญัติ อบต.สะแกโพรง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลผอย พ.ศ. 2552
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 480.37 KB