ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
หมู่ 15   ตำบลสะแกโพรง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044184000    เบอร์โทรสาร 044184000
Email : sakaeprongbrr@gmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง