ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.9 KB
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.92 KB
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.15 KB
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.25 KB
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.56 KB
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.2 KB
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.86 KB
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.95 KB
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.31 KB
ประกาศจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมสภา อบต. ฯ ครั้งแรก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB