คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สะแกโพรง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 488.14 KB
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานธุรการและงานสารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 479.77 KB
คู่มือขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB