ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ร.ท.สัมฤทธิ์ เยี่ยมมโน
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง คนที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธันวาคม 2564
เบอร์โทร : 093-3214735
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน วุฒิยาสาร
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง คนที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธันวาคม 2564
เบอร์โทร : 080-4720809
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล เรียบร้อย
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธันวาคม 2564
เบอร์โทร : 089-8497171
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสำรวย อักษรณรงค์
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2540
เบอร์โทร : 081-7905982
ชื่อ-นามสกุล : นายธนภัทร เอี่ยมรัมย์
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2547
เบอร์โทร : 082-3130834
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2564
เบอร์โทร : 098-8282893