ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 เมษายน 66 - 24 พฤษาคม 66 งานนโยบายและแผน ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ออกสำรวจถนนและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 25 ตามที่ประชาคมระดับหมู่บ้านเสนอ
       
        วันที่ 24 เมษายน 66 - 24 พฤษาคม 66
นายบุญถึง ประเมินมงคลกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
มอบหมายให้ งานนโยบายและแผน ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง
ออกสำรวจถนนและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 26 ตามที่ประชาคมระดับหมู่บ้านเสนอ
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,13:46   อ่าน 14 ครั้ง