ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 พฤษภาคม 66 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ครั้ง2
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
ครั้งที่ 2/2566
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,10:46   อ่าน 8 ครั้ง