ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 เมษายน 66 - 24 พฤษาคม 66 งานนโยบายและแผน ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง
 
 

วันที่ 24 เมษายน 66 - 24 พฤษาคม 66
นายบุญถึง ประเมินมงคลกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
มอบหมายให้ งานนโยบายและแผน ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง
ออกสำรวจถนนและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 26 ตามที่ประชาคมระดับหมู่บ้านเสนอ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,14:08   อ่าน 14 ครั้ง