ภาพกิจกรรม
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 66 เวลา 08.30 น.-16:30 น.ปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณภัย กรณีภัยแล้ง
 
      นายบุญถึง ประเมินมงคลกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง 
มอบหมายให้ พ.จ.อ.ชาตรี สายวิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงานงานป้องกันฯปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณภัย กรณีภัยแล้ง

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,10:03   อ่าน 14 ครั้ง