ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ 
ในวันที่ ๒๑ – ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว  ในเขตพื้นที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จำนวน  ๒๖  หมู่บ้าน 
ได้ดำเนินการเรียบร้อย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2566,09:22   อ่าน 96 ครั้ง