ภาพกิจกรรม
วันที่ 21เมษายน 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาลี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566
 
วันที่ 21เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญถึง ประเมินมงคลกุล เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 26  ชุมชน เข้าร่วมอบรม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้การจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาลี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร ผู้ที่ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว รวมถึงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลสะแกโพรง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2566,15:55   อ่าน 80 ครั้ง