สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว   :   เขตห้ามล่าสัตว์ปาอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก
สถานที่ตั้ง : ตำบลบ้านบัว  ตำบลเสม็ด  และตำบลสะแกโพรง  
  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์