ข้อกำหนดจริยธรรมในการปฏิบัติตนของข้าราชการและพนักงาน
ข้อกำหนดจริยธรรมในการปฏิบัติตนของข้าราชการและพนักงาน อบต.สะแกโพรง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.96 KB